Tell : 09122803642

آپارات

برخی از پروژه های انجام شده :

طراحی ، ساخت و نصب راه اندازی بگ فیلتر کوره های دوار روی شرکت رویین طلای زنجان

طراحی ، ساخت و نصب راه اندازی بگ فیلتر کوره های دوار روی شرکت ترکیب پردازان زنجان

طراحی ، ساخت و نصب راه اندازی بگ فیلتر کوره های دوار روی شرکت شمش سازان زنجان
طراحی کانال های غبار گیر کوره های دوار شرکت آریا مولیبدن البرز


طراحی و ساخت اسکرو کانوایر شرکت آریا مولیبدن البرز
طراحی و ساخت مولتی سیکلون شرکت آریا مولیبدن البرز
طراحی و ساخت کانال و هود های مکش بگ فیلتر کوره های ذوب القایی شرکت بهپولاد
طراحی ، ساخت و نصب راه اندازی بگ فیلتر کوره های القایی ذوب فولاد در ظرفیت های مختلف
طراحی ، ساخت و نصب راه اندازی بگ فیلتر کوره های دوار روی ، مولیبدن و .... 
طراحی ، ساخت و نصب راه اندازی بگ فیلتر کارخانجات آسفالت