پروژه های اخیر ما

برخی از پروژه های انجام شده :

طراحی ، ساخت و نصب راه اندازی بگ فیلتر کوره های دوار روی شرکت رویین طلای زنجان
طراحی کانال های غبار گیر کوره های دوار شرکت آریا مولیبدن آلبرز
طراحی و ساخت اسکرو کانوایر شرکت آریا مولیبدن البرز
طراحی و ساخت مولتی سیکلون شرکت آریا مولیبدن البرز
طراحی و ساخت کانال و هود های مکش بگ فیلتر کوره های ذوب القایی شرکت بهپولاد
طراحی ، ساخت و نصب راه اندازی بگ فیلتر کوره های القایی ذوب فولاد از 500 کیلو گرم تا 20 تن
طراحی ، ساخت و نصب راه اندازی بگ فیلتر کوره های دوار روی ، مولیبدن و ....
طراحی ، ساخت و نصب راه اندازی بگ فیلتر کارخانجات آسفالت

بر روی ذره بین کلیک کنید

برای بزرگ شدن تصویر

بر روی ذره بین کلیک کنید

برای بزرگ شدن تصویر

بر روی ذره بین کلیک کنید

برای بزرگ شدن تصویر

بر روی ذره بین کلیک کنید

برای بزرگ شدن تصویر

بر روی ذره بین کلیک کنید

برای بزرگ شدن تصویر

بر روی ذره بین کلیک کنید

برای بزرگ شدن تصویر

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید